barati_kor                     barati_kor                     alapitvany

Tanárok

Horváth Péter 1985 matematika-fizika
Csatóné Zsámbéky Ildikó 1986 kémia-fizika
Kovácsné Szabó Éva 1984 német-orosz
Telekes Annamária 2014 történelem
Ajtony Ákos 2003 testnevelés
Árki Csilla 2009 matematika-kémia
Árki Tamás 2005 matematika-számítástechnika
Bánki Mónika 2015 angol-latin-történelem
Bencze Kinga 2007 angol
Bogdán András 1987 matematika-számítástechnika
Bognár Gergely 2008 filozófia-fizika
Böjthe Réka 2008 német-történelem
Böröczki Róbert 2017 földrajz-történelem
Csete Lajos 2001 matematika-fizika
Dr. Degovics Andrásné 1984 biológia-földrajz
Döbörhegyi Ernőné 1990 német
Dubi Árpád 2011 rajz-művészettörténet
Dubraviczky Andrea 1998 angol-történelem
Gál Ildikó 1988 német-orosz
Gróz Eszter 2018 angol-német
Gyalókay Judit 1986 biológia-földrajz
Haczai Andrea 2008 angol
Halász Enikő 2015 matematika-fizika
Hermné Balázsi Dorisz 2013 angol
Horváth Máté 2015 testnevelés-edző
Horváth Zoltán 2013 matematika
Horváth Petra 2011 matematika-fizika
Illés Attila 2017 magyar-történelem
Dr. Juhász Attila 2000 magyar-orosz
Juhász Zoltán 1995 matematika-fizika-számítástechnika
Kalydiné Dubraviczky Tímea 2011 matematika-kémia
Kóbor Mónika 2011 angol
Khaut Zsolt 2010 számítástechnika
Kolozsváry Zsolt 1990 testnevelés
Kovács Csaba 1988 számítástechnika
Kovács Zsuzsanna 1984 magyar-angol-orosz
Kurányi Ildikó 1997 magyar-könyvtár
Ladich Artúr 1986 magyar-történelem
Ladichné Stéger Hedvig 1986 testnevelés-gyógytestnevelés
Miletics Piroska 1983 történelem-angol-orosz
Dr. Nágelné Sajtós Anikó 1990 angol-orosz
Nagy Krisztina 2015 angol
Nagy Róbert 1988 matematika-angol
Németh Gyöngyi 2008 testnevelés
Németh Lajos 1984 matematika-fizika
Némethné Hérincs Ildikó 1984 történelem-orosz-tanulásmódszertan
Pálfalvi A. János 2012 ének-zene
Pőheimné Steininger Éva 2013 biológia-kémia
Preinsperger Csilla 1982 matematika-fizika
Rameczné Marek Ildikó 1995 német
Sávoli Zsolt 2015 fizika-kémia-mérnök informatika
Sanders Ingrid 2000 német
Schwarzkopf Boglárka 2017 német
Somogyi Gyula 1989 történelem-német
Somogyi László 1990 matematika-fizika-számítástechnika
Szakácsné Szabó Anikó 1994 magyar-német
Szalay Rita 2001 magyar-orosz, mozgóképkultúra
Székely Katalin 1987 angol
Tar Marianna 1985 német-orosz-tanulásmódszertan
Tenkné Tóth Klára 1978 orosz-történelem-német
Tóth László 2019 történelem-földrajz
Tóthné Wischer Judit 1987 magyar-német-orosz
Török Katalin 1999 angol-francia
Dr. Váradiné Marczali Piroska 1988 biológia-földrajz
Wenczel Imre 1991 magyar, drámajáték, ember- és társismeret
Zakariásné Stéger Ildikó 1981 testnevelés