barati_kor                     barati_kor                     alapitvany

SzMSz és MSz

A győri Révai Miklós Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat céljai és feladatai

 • a tanulók érdekeinek képviselete
 • kulturális és sportesemények, kirándulások, táborok szervezése és lebonyolítása
 • az iskolavezetés által adható tanítás nélküli munkanapok programmal való megtöltése
 • iskolaújság, iskolarádió, iskolahonlap szerkesztése és fejlesztése
 • a tanárok és diákok közti jó kapcsolat fenntartása külső kapcsolatok kiépítése és ápolása /pl.: testvériskolák, testvérosztályok/

A Szervezeti és Működési Szabályzat

DOK_SzMSz.pdf

A Révai Miklós Gimnázium mentori rendszerének szabályzata

(Letölthető PDF formátumban is: Letöltés )

Gimnáziumunkban 2005/2006-os tanévében alakult meg az ún. mentori rendszer.

A mentori rendszer céljai és faladatai:

 • az iskolába érkező kilencedik évfolyamos tanulók mielőbbi beilleszkedésének segítése
 • a hagyományok és értékrendek továbbadása
 • jó hangulat és baráti légkör megteremtése
 • az évfolyamok közötti kapcsolatteremtés elősegítése

Mentor lehet minden diák, aki:

 • önként jelentkezik a feladatra
 • osztályfőnöke alkalmasnak tartja a feladatra
 • közösségi és szervező munkájával rátermettségét igazolja

A mentorok feladatai:

 • a felvett diákokkal mielőbbi kapcsolatteremtés
 • közös programok szervezése
 • az iskolával kapcsolatos információk átadása
 • a Révai értékrendjének közvetítése

A mentorelnök feladatai:

 • összefogja és irányítja a mentori munkát
 • segít a megfelelő mentori gárda kialakításában
 • beszámoltatja és ellenőrzi a mentorokat
 • az adott év végén értékeli az elmúlt évet
 • a 9.évfolyam véleményét figyelembe véve segít a rendszer tökéletesítésében

A helyettes feladatai:

 • aktívan részt vesz a szervezésben
 • segíti a mentorelnök munkáját
 • a mentorelnök távollétében helyettesíti őt

A mentori rendszert segítő pedagógus:

 • segíti és ellenőrzi a mentori rendszert
 • kapcsolatot tart a tanári kar és a szervezet között
 • szerepet vállal a mentori feladatra jelentkező tanulók kiválasztásában és felkészítésében

 

Mentornak jelentkezni minden év áprilisában lehet a mentori jelentkezési lap kitöltésével.

A kérelem egy évre szól, lehetőség van azonban annak meghosszabbítására.